V Česku roste služba Swappie, která nabízí repasované iPhony se zárukou. Investoři jí posílají miliardy (2024)

Foto: Swappie

Finská služba Swappie nabízí prodej použitých iPhonů i v Česku

Kupovat dnes nový vlajkový telefon za plnou cenu dává pro mnoho lidí menší smysl než snad kdykoliv dříve. Mobilní zařízení jsou už několik let na úrovni převyšující potřeby běžných uživatelů a ti si je nechávají déle nebo jednoduše kupují starší za nižší cenu. Dobře si to uvědomuje i finská firma Swappie, která se službou nabízející repasované iPhony v posledních letech rychle roste a loni vstoupila i do Česka. Teď na svůj další rozvoj získala investici ve výši 124 milionů dolarů, zhruba 2,7 miliardy korun, a chystá se zahýbat s celým evropským trhem repasovaných telefonů.

Swappie vzniklo v roce 2016 jako reakce na stinnou stránku bazarů. Zakladatelé se stali oběťmi podvodu, a proto se rozhodli přijít se službou, kde není nebezpečí zaplacení telefonu, co nedorazí nebo bude silně poškozený. Z pohledu zákazníka tak jde u Swappie o standardní elektronický obchod se všemi jeho typickými výhodami. A funguje to i jako byznys. Tržby finské společnosti mezi lety 2018 a 2020 vyrostly o více než 220 procent, ze 34 milionů dolarů (721 milionů korun) na 110 milionů dolarů (2,3 miliardy korun), a od investorů získala na mezinárodní expanzi už před rokem a půl desítky milionů dolarů.

V posledních dvou investičních kolech získalo Swappie celkově přes 170 milionů dolarů (více než 3,6 miliardy korun) a i díky tomu se ve druhé polovině loňského roku vydalo vedle dalších zemí také do České republiky. „Chceme z repasovaných zařízení vytvořit mainstreamovou záležitost a potenciální zákazník je pro nás každý, kdo vlastní chytrý telefon,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatel Swappie Sami Marttinen.

Příležitost je to obrovská. Jen v Evropě dosahuje trh s použitými nebo repasovanými telefony obratu deseti miliard eur, přičemž svůj smartphone prodává jen čtvrtina uživatelů. Podle vlastního průzkumu Swappie z loňského roku si renovované zařízení nikdy nekoupilo až 82 procent Čechů, poptávka ovšem rychle roste. Služba, která funguje už na patnácti evropských trzích, zde krátce po příchodu zaznamenala podle svého vyjádření až překvapivě vysoký zájem.

„Naši hlavní prioritou je urychlit růst na evropských trzích, kde aktuálně působíme, s výhledem na další expanzi v následujících letech. To umožní uspokojit narůstající poptávku. Chceme nákup repasovaných smartphonů učinit stejně běžným, jako je například pořizování použitého auta,“ říká k velké investici a plánům šéf Swappie. Zásadní součástí takového záměru je přitom zvyšování udržitelnosti celého trhu s chytrou elektronikou. V Česku, kde je prozatím o Swappie podle jejích představitelů vysoký zájem, to znamená další rozšiřování viditelnosti i nativní podpory.

Z pohledu zákazníka má být hlavním benefitem při nákupu na Swappie jistota, že nenarazí na podvod a objednané zařízení dorazí v takových specifikacích, jaké si objednal. Na výběr jsou telefony od Applu počínaje iPhonem 7 až po nejnovější iPhone 13, samozřejmě podle momentální dostupnosti vykoupených zařízení. Velkou část telefonů si lze zvolit také podle stavu a s ním spojené ceny, od „jako nový“ (s nanejvýš mírnými oděrkami) přes „velmi dobrý“ (výraznější škrábance) až po „uspokojivý“ (horší vizuální stav, ale plná funkčnost).

Od převzetí zásilky má zákazník standardní dva týdny na bezplatné vrácení a roční záruku, která nepokrývá jen poškození vodou (stejně jako u Applu). Obecně tak má jít o zcela stejnou zkušenost jako s kupováním nového zařízení, jen s tím rozdílem, že zásilka neobsahuje nabíječku, sluchátka, původní obal a v některých případech není v perfektním stavu jako z továrny. Podobně jednoduše funguje také výkup zařízení, který Swappie nabízí a při vyplnění formuláře na webu podle udaného stavu telefonu rovnou nabídne i cenu, za níž použitý iPhone odkoupí.

Samotný telefon mezitím putuje do jedné z továren Swappie ve Finsku nebo Estonsku. Firma zde má vlastní zázemí pro důkladné testování a případné opravy až na úroveň základní desky. Celý proces, který si Finové sami vyvíjejí a neustále zlepšují, má prý 52 kroků prováděných odborným personálem pomocí nejmodernějších technologií. Právě v této vertikální integraci má být Swappie unikátní mezi většinou společností provozujících bazar s repasovanými telefony.

Foto: Swappie

Swappie se specializuje na prodej použitých iPhonů

To je také důvod, proč se zaměřuje výhradně na prodej iPhonů. „Soustředění našich odborných znalostí jedním směrem nám umožňuje dosáhnout takového objemu oprav telefonů, na jaký jiné společnosti nedosáhnou,“ uvedl pro CzechCrunch Sami Marttinen. Větší specializace podle něj zároveň pomáhá prodlužovat životnost zařízení.

Úrovně servisu, jaké se jim dostane, v některých případech podle Swappie nedosahuje ani samotný Apple, už proto, že je pro něj výhodnější prodávat nové produkty či více součástek najednou. Restriktivnost oficiálních oprav technologického giganta, který se jinak snaží udržitelnost svých produktů zlepšovat, je ostatně jedním z bodů hnutí „Right to Repair“ (právo na opravu).

Možnost telefony opravovat a buď dále používat, nebo prodat někomu jinému, je dnes i do budoucna zásadní součástí trhu s elektronikou, výrazně totiž snižuje jeho uhlíkovou stopu. Podle studie z roku 2018 výroba nového smartphonu vygeneruje stejný objem skleníkových plynů jako jeho nabíjení po dobu deseti let. Nejhorší částí je přitom těžba a zpracování vzácných zemin. Apple si sice stanovil cíl ve svých produktech používat pouze recyklované materiály, k jeho dosažení však ještě kus cesty chybí (více v jeho environmentálním reportu).

Důraz na životní prostředí za jeden ze základních pilířů svého podnikání zmiňuje také přímo Swappie. „Naše společnost si klade ambiciózní cíl vytvořit trend z cirkulární ekonomiky a naučit zákazníky při nákupech činit dlouhodobě udržitelná rozhodnutí,“ říká ředitel firmy Sami Marttinen. Zvýšený zájem o ekologické chování spotřebitelů ji prý postavil do čela nové vlny evropských hodnotově založených technologických společností.

Partnerem článku je společnost Swappie. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

V Česku roste služba Swappie, která nabízí repasované iPhony se zárukou. Investoři jí posílají miliardy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5965

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.